Een 4-20 mA stroomlus is een tweedraads elektrische verbinding, gevoed door een constante spanningsbron 24 Vdc en aangesloten op een omvormer die een te meten grootheid omzet in een gelijkstroom tussen 4 en 20 mA.
Dit is een signaaltransmissiestandaard voor industriële instrumentatie & communicatie :
4 mA = 0% en 20 mA =100% van de gemeten grootheid.

Analoge stroomlussen worden gebruikt wanneer een toestel op afstand bewaakt, gecontroleerd of aangestuurd moet worden over twee geleiders.
Er kan maar één enkel stroomniveau op elk willekeurig ogenblik aanwezig zijn.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN 4-20mA

  • Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een nulsignaal en een defect aan de sensor ( dit in tegenstelling tot een 0-5 (10) Vdc uitgang )
  • Het signaal wordt niet beïnvloed door spanningsverliezen in de bedrading
  • Ongevoelig voor elektrische ruis
  • Deze standaard wordt door zeer veel fabrikanten ondersteund
  • Meestal goedkoop te implementeren
  • De levende nul laat ook toe om met de 4 mA weinig stroom verbruikende sensoren te voeden vanuit de lus en zo te besparen op de kosten voor extra bekabeling.

De 4-20 mA standaard werd ontwikkeld rond 1950 en wordt nog steeds op grote schaal gebruikt in de industrie.