In de wereld van industriële flowmeters is het begrijpen van de eigenschappen van het te meten medium essentieel bij het kiezen van de juiste debietmeter. Het zijn namelijk deze processpecificaties die de voorwaarden bepalen waaraan de meter moet voldoen.

Om jou op weg te helpen, vind je hier een lijst van alle fysieke processpecificaties terug. We leggen je uit hoe elke factor een invloed heeft op de keuze van je flowmeter.

  • De fase van het medium
  • De viscositeit van het medium
  • Het debiet van het medium
  • De densiteit van het medium
  • De onzuiverheid van het medium
  • De temperatuur van het medium
  • De druk van het medium
  • De corrosiviteit van het medium

Twijfel je nog? Onze experts hebben alle kennis in huis om je hierover verder te adviseren!

Fase van het medium

Fase van het medium

Het is belangrijk om te weten wat je wenst te meten : een vloeistof, een gas of stoom? Voor vloeistoffen zijn coriolische, ultrasone en elektromagnetische flowmeters aangewezen vanwege hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Voor gassen zijn thermische flowmeters handig, terwijl stoom het best gemeten kan worden met ultrasone of vortex flowmeters.

Viscositeit van het medium

Viscositeit, zowel kinematisch als dynamisch, beïnvloedt de keuze van de debietmeter aanzienlijk. Viscositeit is een maat voor de weerstand van een vloeistof tegen vervorming onder spanning. Het speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de stromingseigenschappen van vloeistoffen en beïnvloedt hoe vloeistoffen door leidingen en buizen stromen.

Dynamische viscositeit, ook wel absolute viscositeit genoemd, is een maat voor de interne wrijving in een vloeistof wanneer deze stroomt onder invloed van een externe kracht.

Dynamische viscositeit geeft aan hoe dik een vloeistof is en hoe moeilijk het is om erdoorheen te stromen. Dikke, stroperige vloeistoffen zoals honing hebben een hoge dynamische viscositeit, terwijl dunne vloeistoffen zoals water een lage dynamische viscositeit hebben.

Kinematische viscositeit is de verhouding van de dynamische viscositeit van een vloeistof tot de dichtheid van die vloeistof. Kinematische viscositeit is een maat voor de vloeibaarheid van een vloeistof en wordt vaak gebruikt bij toepassingen waarbij de dichtheid van de vloeistof varieert. Het geeft aan hoe snel een vloeistof stroomt in relatie tot zijn dichtheid.

Een vloeistof met hoge kinematische viscositeit kan nog steeds gemakkelijk stromen als het een lage dichtheid heeft, terwijl een vloeistof met dezelfde dynamische viscositeit maar een hogere dichtheid moeilijker zou stromen vanwege zijn hogere viscositeit in termen van kinematische viscositeit.

Dikkere vloeistoffen met hoge dynamische viscositeit en kinematische viscositeit vereisen bijvoorbeeld flowmeters die specifiek zijn ontworpen om met viskeuze vloeistoffen om te gaan, terwijl dunne vloeistoffen met lage viscositeit gemakkelijker kunnen worden gemeten met een bredere reeks flowmeters.

Debiet van het medium

Het debiet van het medium, ofwel de hoeveelheid die per tijdseenheid stroomt, bepaalt de grootte van de flowmeter die nodig is. Hogere debieten vereisen doorgaans grotere meters met een hogere capaciteit.

Densiteit van het medium

Densiteit van het medium

De densiteit van een medium, ook wel bekend als massadichtheid, verwijst naar de hoeveelheid massa per eenheid van volume. Het heeft directe invloed op de drukval in een stromend medium. Drukval treedt op wanneer een vloeistof of gas door een leiding of buis stroomt, waarbij de druk van het medium afneemt als gevolg van de weerstand die het ondervindt tijdens het stromen. Hoe hoger de densiteit van het medium, des te groter de massa van het medium per volume-eenheid, en dus des te groter de kinetische energie van het stromende medium.

Bij het kiezen van een geschikte debietmeter voor een bepaalde toepassing, is het belangrijk om rekening te houden met de densiteit van het medium. Dense mediums, zoals zware oliën of bepaalde chemicaliën, hebben meer kinetische energie en kunnen daarom een hogere drukval veroorzaken tijdens het stromen door een leidingsysteem. Dit kan problemen veroorzaken bij het gebruik van sommige types flowmeters. Met name flowmeters met nauwe doorstroomgebieden, omdat ze mogelijk niet in staat zijn om een voldoende lage drukval te handhaven.

Bij het kiezen van een flowmeter voor een dens medium is het essentieel om een model te selecteren dat ontworpen is om te werken met hoge drukval. Een flowmeter met een grotere doorstroomcapaciteit en minder beperkingen in het stromingspad, kan helpen de drukval te minimaliseren. Een goede keuze kan bijvoorbeeld een vortex flowmeter zijn, die bekend staat om zijn vermogen om de drukval te beperken, zelfs bij stroming van densere media.

Bovendien kan de densiteit van het medium de nauwkeurigheid van sommige flowmeters beïnvloeden. Sommige flowmeters meten het volumetrische debiet van het medium en kunnen door veranderingen in de densiteit minder nauwkeurig worden. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om correctiefactoren toe te passen op de meetgegevens om een nauwkeurige meting te garanderen.

Onzuiverheid van het medium

Onzuiverheid verwijst naar de helderheid of troebelheid van een vloeistof. De aanwezigheid van zwevende deeltjes, zoals sediment, vuil, of micro-organismen, kan de meetnauwkeurigheid van sommige flowmeters beïnvloeden.

Bij optische flowmeters is dit sterk het geval. Hier wordt namelijk licht gebruikt om de eigenschappen van het medium te meten. Wanneer het medium troebel is, kunnen de zwevende deeltjes het licht verstrooien, absorberen of reflecteren. Dit kan bijgevolg de nauwkeurigheid van de meting beïnvloeden, omdat het signaal dat wordt ontvangen door de optische sensor wordt verstoord door de aanwezigheid van deze deeltjes.

Optische flowmeters zijn dus een minder goede keuze bij een troebele vloeistof. Dit kan leiden tot minder nauwkeurige of zelfs foutieve metingen.

Om de invloed van onzuiverheid op de meting te verminderen, kunnen verschillende technieken worden toegepast. Het gebruik van gepolariseerd licht kan helpen om de verstrooiingseffecten te verminderen, waardoor de metingen nauwkeuriger worden. Daarnaast kunnen regelmatige kalibratie en reiniging van de optische sensoren helpen om de betrouwbaarheid van de metingen te verbeteren, zelfs in troebele vloeistoffen.

Temperatuur van het medium

Temperatuur is van belang omdat het de viscositeit van vloeistoffen kan veranderen wat opnieuw de nauwkeurigheid van de meting beïnvloedt. Voor extreme temperaturen kunnen o.a. Positive Displacement ( = PD meters ) of ultrasone flowmeters goed presteren.

Druk van het medium

Druk is een essentiële factor bij de keuze van een debietmeter omdat het de kracht aangeeft waarmee het medium door een leiding of buis stroomt. Het beïnvloedt de snelheid en het volume van het stromend medium en heeft daardoor directe invloed op de prestaties van debietmeters.

De keuze van de juiste flowmeter is afhankelijk van:

  • de drukniveaus waarmee de meter moet werken
  • en de drukval over de meter.

Hoge druk in een leiding of buis kan de prestaties van sommige debietmeters negatief beïnvloeden. Sommige meters raken beschadigd of geven onnauwkeurige metingen bij blootstelling aan extreem hoge druk. Het is daarom van vitaal belang om debietmeters te kiezen die hiervoor specifiek ontworpen werden. Deze flowmeters zijn dikwijls uitgerust met extra bescherming of speciale behuizingen.

Aan de andere kant kan de drukval, dat wil zeggen het verschil in druk tussen de inlaat en uitlaat van de debietmeter, ook van belang zijn. Sommige debietmeters veroorzaken van nature een drukval, wat kan resulteren in energieverlies in het systeem. In toepassingen waar energie-efficiëntie van groot belang is, is het wenselijk om debietmeters te kiezen met minimale drukval. Dit om energieverspilling te verminderen.

Thermische- of ultrasone flowmeters werden specifiek ontworpen om onder hoge druk te werken en tegelijkertijd nauwkeurige metingen te leveren. Het is cruciaal om de juiste debietmeter te selecteren op basis van zowel de drukniveaus waarmee het systeem werkt als de vereiste nauwkeurigheid van de metingen.

Corrosiviteit van het medium

Corrosiviteit van het medium

Ten slotte moet ook de corrosiviteit van het medium in overweging genomen worden. Deze uiterst belangrijke factor kan de levensduur van een meter aanzienlijk verkorten en de nauwkeurigheid ervan beïnvloeden.

Corrosie verwijst naar de aantasting van metalen en andere materialen door chemische reacties met het medium waarmee ze in aanraking komen. Wanneer een debietmeter wordt blootgesteld aan corrosieve vloeistoffen, kan dit leiden tot beschadiging van de interne componenten, lekkages en uiteindelijk tot het falen van de meter.

Het kiezen van een corrosiebestendige debietmeter is essentieel om ervoor te zorgen dat de meter langdurig nauwkeurig blijft functioneren, zelfs in aanwezigheid van agressieve chemicaliën. Er zijn verschillende materialen en coatings die worden gebruikt om debietmeters corrosiebestendig te maken, zoals roestvrij staal, Hasteloy en speciale kunststofmaterialen zoals PTFE (polytetrafluorethyleen). Deze materialen zijn bestand tegen corrosie en kunnen de invloed van agressieve vloeistoffen minimaliseren.

Het is belangrijk om een debietmeter te kiezen die niet alleen corrosiebestendig is, maar ook geschikt is voor de specifieke omgevingsomstandigheden waarin deze wordt gebruikt.

Een goede manier om de impact van corrosiviteit te verminderen, is door gebruik te maken van liners en coatings. Deze beschermende lagen worden aangebracht op de interne componenten ( wetted parts ) van de debietmeter en bieden extra bescherming tegen corrosieve slijtage. Het kiezen van de juiste coating of liner hangt af van de aard van het corrosieve medium en de operationele omstandigheden.

Processpecificatie voor correcte debietmetingen

Het kiezen van de juiste debietmeter vereist een diepgaand begrip van je specifieke behoeften en toepassingsomstandigheden. Door rekening te houden met de eigenschappen van jouw medium, kun je een weloverwogen beslissing nemen. Daarnaast zorg je ervoor dat processen soepel verlopen, met maximale nauwkeurigheid en efficiëntie.

Raadpleeg altijd ervaren professionals voor advies bij het maken van jouw keuze. Contacteer nu vrijblijvend onze ervaren flow experts, we adviseren je graag over geschikte toestellen in functie van het door jouw te meten medium!