Massflow wordt uitgedrukt in gewichtseenheden. Maar de meeste gebruikers van gas flowmeters en regelaars denken en werken toch in volume-eenheden. Dit is geen probleem, mits er de correcte afspraken, referenties gevolgd worden.

Wat bedoelen we met normaal condities (ln/min, ln/h, m³n/h, ...)?

In normale omstandigheden wordt er gerefereerd naar een temperatuur van 0 °C en een druk van 1.013 bar.
Deze referentieomstandigheden worden aangegeven met de letter ''n'' in de gebruikte volume-eenheid.
Tenzij anders aangegeven is de meeteenheid (in Europa) voor “direct thermal mass flow” quasi altijd gebaseerd op deze normaal condities.  

Wat bedoelen we met standaard condities (ls/min, ls/h, m³s/h, …)?

In standaard omstandigheden wordt er gerefereerd naar een temperatuur van 20 °C en een druk van 1.013 bar.
Deze referentieomstandigheden worden aangegeven met de letter ''s'' in de gebruikte volume-eenheid.

Opgepast!

Wanneer we eenheden zien met een “s” van voor dan hebben we het over de Amerikaanse variant. Kijken we terug naar de referentiecondities dan zien we dat deze 32° F of 0°C en 14.69 PSI of 1.013 bar is. Met andere woorden staat de “s” voor de eenheid dan spreken we terug over normaal condities.

sccm = mln/min
slm = ln/min
sm³/h = nm³/h

Belang van de juiste referentieomstandigheden

De referentieomstandigheden bij massflowmetingen zijn van groot belang. Het door elkaar halen van deze referentiecondities kan een verschil van 7% opleveren tijdens de meting! In geval van twijfel gelieve steeds uw referentiecondities goed na te kijken.