SECOYA TECHNOLOGIES

Secoya Technologies werd in 2019 opgericht als spin-of bedrijf van de Université libre de Bruxelles.
Aan de Transferts, Interphaces et Procédés (TIPs) eenheid werd al jaren onderzoek verricht naar nieuwe productiemethodes voor de chemische nijverheid, gebruik makend van ideale reactoren voor warmte-uitwisseling, menging, interfaciale spanningen, en dergelijke.
Met een focus op de productie-processen binnen de farmaceutische nijverheid richt Secoya Technologies zich op
vier pijlers:

  • Chemische reacties
  • Kristallisatie
  • Emulsificatie/encapsulatie
  • Pervaporatie

Elk van de vier technologische pijlers is gestoeld op het gebruik van de ideale reactor die het optimum benaderd tussen de chemische transformatie die beoogd wordt en zijn omgeving.
Bijvoorbeeld om de optimale reactie-snelheid te bekomen, gerichte nucleatie van kristallen, enzovoort.

Eens deze optimale reactor gedefinieerd, wordt de productie opgeschaald door het parallel aansturen van deze reactoren zodat de optimale transformaties behouden blijven. Die heeft als voordeel dat opschalingskosten enorm worden verkleind, met de garantie voor het behoud van productkwaliteit.

BRONKHORST FLOWMETER

Zo ook de industriële piloot-unit, Industrial Crystallization Equipment of ICE: tot vijf reactoren worden tegelijkertijd parallel aangestuurd. Om de controle binnenin de ideale reactor te garanderen moeten zowel de temperatuur als het debiet zo egaal mogelijk zijn om 24u op 24 exact hetzelfde product te genereren.
Nauwgezette debietcontrole van zowel de oplossing als een tweede vloeistofkanaal zijn absoluut noodzakelijk.
Hiervoor hebben we geopteerd voor het gebruik van BRONKHORST debietregelaars aangezien deze toestaan om in het normale toepassingsgebied een zeer nauwe debietregeling toe te passen, gecombineerd met een zeer hoge stabiliteit gedurende de lange productietijden die worden beoogd door onze units.
Bij uitvoerig testen van de unit is gebleken dat afwijkingen beperkt blijven tot 0.5% van het opgelegde debiet, en dit gedurende zeer lange productietijden, met andere woorden, ideaal voor onze toepassing.

Ook op zoek naar zeer nauwkeurige debietmeting?


Deze volumetrische flowmeter-regelaar werkt met een innovatief meetprincipe waarin ultrasoon geluid in een rechte buis met een zeer kleine diameter geleid wordt.
Dat zorgt ervoor dat onafhankelijk van dichtheid, temperatuur en viscositeit een groot bereik van vloeistoffen gemeten kan worden.

Check hier de details over de flowmeter die gebruikt werd in deze applicatie