Waarom moeten flowmeters gekalibreerd worden?

De laatste stap in het productieproces van een flowmeter is de kalibratie. Bepaalde parameters van het instrument worden dan vergeleken met een vaste referentie. Dit gebeurt onder bepaalde omgevingsomstandigheden om zo echte flowmeetwaarden te genereren.
Meetapparatuur wordt gebruikt om de resultaten van een bepaald proces met zekerheid te kunnen vaststellen. Daarom moeten procesbeheerders kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van de flowmeter.

Hoe vaak moet een flowmeter of flowregelaar gecontroleerd/gekalibreerd worden?

Flowmeters en -regelaars hebben, net als andere procesinstrumenten, op termijn last van slijtage. Temperatuur, elektronische componenten tolerantie verschuiving, geringe vervuiling en andere factoren hebben een invloed op de nauwkeurigheid. Het is dus aangewezen om regelmatig een kalibratiecontrole te laten uitvoeren om een goede werking te blijven garanderen. Maar hoe vaak?

Bronkhorst stelt voor om zijn instrumenten elk jaar te kalibreren. Maar afhankelijk van de aard van de toepassing en de eventuele kwaliteitsprocedures van uw bedrijf kan u uiteraard zelf bepalen wanneer een instrument moet opgestuurd worden voor kalibratie.
Belangrijk om weten is dat goed gekalibreerde instrumenten nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn en bijdragen aan de consistentie. Goed gekalibreerde instrumenten verbeteren het productierendement aanzienlijk.

Kalibratie van Bronkhorst flowmeters

Alle Bronkhorst flowmeters en -regelaars worden voor vertrek gekalibreerd volgens de ISO 9001-normen. Deze kalibratie is in de prijs inbegrepen. Indien gewenst, kan er tegen een meerprijs ook een ISO 17025 kalibratie uitgevoerd worden. Dit is het hoogst mogelijke kalibratieniveau.

Bronkhorst heeft een eigen kalibratiecentrum en is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer K 127. Dit betekent dat het kwaliteitsborgingssysteem, de kalibratiemethoden en technische competenties werden geïnspecteerd en geauditeerd. Het kalibratiecentrum voldoet dus aan alle noodzakelijke voorwaarden.
Het hightech laboratorium voert de kalibraties uit onder ideale omstandigheden:

  • Temperatuur van 21°C ± 2°C· Luchtvochtigheid van 50 ± 20%
  • Zonlicht dat door de ramen valt wordt tegengehouden
  • Bewegingen van personen worden zoveel mogelijk voorkomen
  • Onbevoegde medewerkers mogen het kalibratiecentrum niet betreden.

Liever geen productiestop door controle/herkalibratie?

Om stilstand van de productie te voorkomen en kosten te beperken, heeft Bronkhorst een draagbaar kalibratiesysteem ontwikkeld: de FLUICAL™. Het grote voordeel is dat u ter plaatse uw instrumenten kan controleren. Contacteer ons om vrijblijvend de mogelijkheden en voordelen te ontdekken!